Best World Dance Group – title of the best dance group in the world,

gets a chance to perform together with a professional team (Cirque du Soleil, Costa Ballet, MSC Art Ballet) on a cruise ship during the voyage

and get the Super Grand Prix.

1ABSOLUTE WINNER of Best World Dance Group

1 best group of all Disciplines.

5 Dancers 100% FREE at the festival, including meals

2WINNER of Best World Dance Group

one person in each Discipline.

5 Dancers 50% sale for the festival, including meals.

Best European Dance Group – titel for the best team in Europe,

Wins participation in Parade in Disneyland and 2 day in Disney Park and Disney Studios

and gets the Grand Prix:

1ABSOLUTE WINNER of Best European Dance Group1 best group from all Disciplines.

Performing at Parade at Disneyland, 2 Days at Disney Park and Disney Studio Park

+ accommodation for 10 team members (2 nights at the Disneyland Hotel) – FREE

2WINNER of Best European Dance Group in every Discipline

Performing in Parade in Disneyland and 2 Days at Disney Park and Disney Studio Park for 10 team members – FREE

CHOREOGRAPHER Group Exhibition – PRIZE of Miroslava Peshikova

5 BEST CHOREOGRAPHERS gets exlusive prize:

7 DAYS Cruise in the USA: New York, Miami, Disneyland Orlando

1Group Exhibition Absolute Winner (based on points)

receives exclusive prize – 100% FREE

22-nd Group Exhibition Winner

gets prize – 90% discount

33-rd Group Exhibition Winner

gets prize – 80% discount

44-th Group Exhibition Winner

gets prize – 60% discount

55-th Group Exhibition Winner

gets prize – 50% discount

Detailed conditions are listed in the Rules tab

TERMS & CONDITIONS:

NUMBER OF DANCERS:

Formation: 8 – 24 dancers
Small formations: 4 – 12 dancers
Production: 25 and more dancers

PERFORMANCE LENGTH:

Formations, small formations: 2:00 – 3:00 minutes
Production: 4:00 – 5:00 minutes

DISCIPLINES:

62227266_1644481872354018_2252833427629801472_o

BABY

6-9 years

Nomination

62387339_1645264398942432_8357404890795868160_o

KIDS

10-12 years

Nomination

64251569_1645267495608789_4474639332908466176_o

TEENAGERS

13-15 years

Nomination

IMG_0991

JUNIORS

16-19 years

Nomination

11111222222

ADULTS

20-25 years

Nomination

62455133_1644450805690458_5851594938789134336_o

SENIORS

25 years and older

Nomination

mixed

MIXED

All ages categ.

Nomination

14

GROUP

EXHIBITION

Nomination

NOMINATION – DANCES:

62233419_1644481192354086_7816317802674913280_n

STREET

DANCE

Details

12345

DISCO

 

Details

folk

FOLK,

FOLKLORE

Details

NATIONAL

STYLIZATION

Details

555

BALLET

Details

9

CONTEMPORARY

Details

IMG_2208

TAP-DANCE

Details

SHOW ART

Details

20180507_130617

LATINIA-AMERICAN

DANCE

Details

Valčik-moc-dobri-z-logo-copy

BALLROOM

DANCE

Details

666666666

EXPRESSION

DANCE

Details

NOMINATION – SPORTS DANCE:

6236400

AESTHETICS

Details

SPORT-DANCE

SHOW

Details

DJI-HDR

CHEERLEADING

Details

RH1_5902-copy

MAJORETTES

Details

62311389_1644483032353902_3510711271387299840_o

AEROBICS

Details

1. ÚVOD

1.1. “Mezinárodní Forum Mládeži“ NF podporuji talentované mládež od roku 2010, a zaregistrovan na Ministerstvi Vnitra.

1.2. Souteži NF “Mezinárodní Forum Mládeži“ proházejí jak na území ČR, tak i v dalších statach.

1.3. Snahou NF “Mezinárodní Forum Mládeži” je formou soutěži objevit talentovaný děti a mládež a dat možnost rozvojů na profesionálním a mezinárodním úrovně.

1.4. NF “Mezinárodní Forum Mládeži” je zakladatelem a pořadatelem mnoho mezinárodních festivalů. Od roku 2019 NF „Mezinárodní Forum Mládeži“ rozhodnul provádět celorepublikové postupové soutěže ve sportovních tanečních sestavách v různých hudebních stylech.

1.5. Nedílnou součástí těchto všeobecných pravidel je “Tabulka pravidel v číslech” tzv. TORIN = table of rules in numbers.

2. POŘADATEL

2.1. Soutěží a festivaly pořádá jako hlavní pořadatel NF “Mezinárodní Forum Mládeži“.

2.2. Některé soutěže NF “Mezinárodní Forum Mládeži” společné partneři jako ž to: Disneyland, vyletní společnosti MSC, Costa a další.

2.3. Pokud se jedná o kvalifikační soutěž, pak platí, že pro Finále jsou platná vždy tato pravidla.

2.4. Soutěže finančně zabezpečuje pořadatel, tzn. v případě externí soutěže je to externí pořadatel.

3. SOUTĚŽ

3.1. Registrace tanečních skupin a tanečních škol probíhá celoročně.

www.children-festivals.com.

3.2. Podmínky přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel, soutěžním řádem a splnění propozic jednotlivých postupových kol soutěže. Přesný čas a místo konání postupových kol bude zveřejněno způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.

3.3. Soutěž probíhá ve čtyři vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

3.3.1. Regionální kola

3.3.2. Semifinále–mistrovství Čech a Europy.

3.3.3. Celostátní finále–mistrovství České republiky a Europy. A postup Best World Dance Group.

3.3.4. Velké Finále Nejlepší skupina v světe a cenu a titul Best World Dance Group.

3.4. Mezinarodni soutěž probíhá po Semifinále a finále – mistrovství Čech. A každa skupina rozhodne zvlášť, jestle bude chtit k mezinárodní soutěži se připojit.

3.5. Učinkuvani v Mezinárodni soutěži neovlivni výsledky Semifinále–mistrovství Čech, ale body za účinkovaní v mezinárodni soutěži započítává dvounásobné Výsledky mezinárodní souteži se vyhlašuji moderátorem na Gala Award.

3.6. Best World Dance Group-probiha jedno za rok. V tu-to soutěž můžou

se přihlasit se pouze mistř ČR v nominace a discipliné.

3.7. Soutěží se rozumí akce, při které se soutěží v jednotlivých disciplínách uvedených dále v těchto pravidlech.

3.8. Účastníkem soutěže může být jakákoliv taneční skupina, taneční škola, domov dětí a mládeže, volnočasové centrum, odborni taneční školy a sportovní kluby či jiné uskupení splňující soutěžní pravidla soutěže, soutěžní řád soutěže a propozice jednotlivých soutěží.

3.9. Soutěže jsou rozděleny podle druhu, možnosti přihlášení a úrovně.

3.10. Jednotlivým účastníkem soutěže se může stát pouze člen taneční u skupení splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící”):

3.11. Na mistrovství ČR: občanství České republiky, (kraj, který bude reprezentovat, si účastnic i zvolí dle místa trvalého nebo přechodného bydliště),

3.12. Na Mezinárodni soutěž: občanství České Republiky, občanství státu EU, a jiných státu.

3.13. Vyplnit prohlášení muže pouze vedoucí skupiny a tim souhlasí s těmito Pravidly, který každý účastník soutěže v skupiné musí dodržet.

3.14. Všichni organizační dotazy s pořadatele řeší vedoucí, choreograf, nebo trenér zavodní skupiny, nikoliv závodník..

 

3.15. Účastníci soutěže Best World Dance Group podepsáním formuláře přihlášky stvrzují a souhlasí s tím, že organizatoři souteži nebo osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové a zvukově obrazové nebo zvukové záznamy týkající se soutěži,účinkujících, choreografie i projevů osobní povahy všech soutěžících na všech postupových a nominačních soutěžích akcí Best World Dance Group, nebo soutěží v disciplínách a nominacích vyhlašovaných NF mužu takové materiály užívat bez omezení v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými a dostupnými způsoby užití (internet, propagace v médiích, tisk, TV atd…). Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území celého světa. Vyplnený formuláře přihlášky vedoucim skupiny garantuje pořadateli soutěže, že každý tanečník (soutěžící) skupiny, nevznese žádný finanční požadavek za účast v jakékoliv této postupové soutěži ani žádný jiný finanční požadavek za poskytnutí a užití v media nebo reklamě. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky soutěže, nebo vážným způsobem porušil pravidla daná soutěžním řádem, je oprávněn soutěžícího, nebo celé taneční skupenu z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda soutěžící splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel, nebo osoba jím pověřená a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

3.16. Účastníci soutěže Best World Dance Group formulářem přihlášky stvrzují a souhlasí s tím že vyhlašovatel soutěží, poskytující zázemí a služby v pronajatých prostorách soutěží, neodpovídá za škodu na věcech, způsobenou třetí osobou(ust. § 433 zák. č. 40/1964 Sb občanského zákoníku), které byly fyzickými osobami vneseny do prostorů soutěže (většinou sportovních hal, tanečních sálů, tělocvičen atd.). Za rekvezit a všichni věci účastníci soutěže odpovídá samostatné bez nároku zodpovdnosti na pořadatele. Účastníci soutěže povinni ukládat rekvezit a všichni věci u svých vedoucích skupin, nebo odpovědných zástupců

3.17. Účastníci soutěže Best World Dance Group formulářem přihlášky stvrzují a souhlasí s tím že pořadatel soutěže není zodpovědný za jakékoliv úrazy, či jiné škody na zdraví, způsobené technickým stavem pronajatých prostor –sportovních hal, vekterých se soutěže konají, ani jiným způsobem nezodpovídá za škodu na zdraví v případě drobných úrazů ( výronů kotníků, odřenin, povrchových zranění atd.. ) způsobených soutěžní činností při samotných závodech, rozcvičování, i při samotném pohybu v místech konání akce. Každý účastník soutěži musí mít pojištění od úrazu na sportovní akce a aktivity.

3.18. Na většině soutěží jsou vypsány obě úrovně:

3.18.1. HOBBY

3.18.2. PROFESSIONAL

3.18.3. Pořadateli je vyhrazeno právo uspořádat některé soutěže jen pro HOBBY úrovně nebo jen pro úroveň PROFESSIONAL.

3.18. Pořadateli má vyhrazeno právo rozhodnut kteru soutěž otevřit pro zahraniční účastníky, a která je určena pouze pro závodníky z ČR.

4. ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH

4.1. PROFESSIONAL –– je vhodný pro žaky odborných tanečních škol a učilišt, zástupci sportovních škol a klubů. Pro všechny kdo venuje se oboru tancé a sportovního tance s professionalnim přistupem. Nemá žádné omezení a může se zúčastnit i ten kdo získal v tři roky cenu mistr v soutěžích pořádaných jednotlivými svazy s návazností na celosvětové soutěže. V tom-to urovní bojuji za titul Best World Dance Group, která dostava Super Grant Prix.

 

4.2. HOBBY pro školy, kluby, dom kultury, domy Mladěži, ZUŠ, které se danému odvětví nevěnují profesionálně. V Hobby úrovni naopak nesmí startovat týmy, které mají za sebou medailová umístění ze světových soutěží v předchozím kalendářním roce.

5. DRUHY SOUTĚŽÍ

5.1. Soutěže dělíme na Forum DANCE Festival, Forum VOICE Festival, Forum MUSIС Festival

5.2. Forum DANCE

5.2.1. GROUPS – skupinové choreografie. Dělí se podle PODLE POČTU ČLENŮ TÝMU

FORMACE: 8 – 24 tanečníků
MALÉ FORMACE: 4 – 12 tanečníků
PRODUKCE: 25 a více tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
Formace, malé formace: 2:00 – 3:00 minuty
Produkce: 4:00 – 5:00 minut

5.3. PODLE Discipliny:

Baby -6-9 Let

Děti 10-12 Let

Teenagery 13-15Let

Junioři16-19let

Dospěli 20-25 Let

Senioři od 25 let a starši ;

Mixed minimalne 2 věkovy kategoriji, nesmí Senioři

5.4. Forum VOICE Festival – Pěvecká soutěž – V rámci této soutěže nabízíme všem talentovaným dětem i dospělým možnost, splnit si sen a zazpívat si před velkým publikem a zaplněným sálem. Soutěží se s písničkou libovolného žánru zpívanou s reprodukovaným hudebním podkladem nebo vlastním doprovodem na hudební nástroj nebo sólo.

5.5. Forum Music Festival –

6. POSTUPOVÝ KLÍČ

6.1. Soutěže se dělí na postupové a nepostupové

6.1.1. Forum group Zaklad – zde závodníci sbírají body, které se na některých soutěžích sečtou a z nich se vyhlašuje výsledek. V kolo muže se přihlásit skupina s zahraničí, a tím se body pro skupiny z ČR zdvojnásobni.

6.1.1.2. Super round – hlavní kolo kde se vyhlašuje vítěz pouze skupiny ČR.

6.1.2.3. Forum FESTIVAL – Semifinále (kvalifikace) Mezinárodni. Vyhlašuji se vítězi a skupiny, kteří postupuji do finále Best European Dance Group rozdávají se Granty na Gala Award.

6.1.2.4. Forum FESTIVAL – Finale Mezinárodni. Vyhlašuj Mistr ČR. Učinkujici s zahraniči nemaji nárok na Mistr ČR. Na Gala Award vyhlašuji se vítězi Best European Dance Group a rozdávají se Granty. Jimenuji se skupiny, kteří postupuji do Velké Super Finále Best World Dance Group

6.1.2.5. Forum FESTIVAL Velké Super Finále Best World Dance Group –titul o nejlepší taneční skupinu v světe dostava Super Grant Prix. Na Gala Award vyhlašuji se vítězi, kteří dostava

Super Grant Prix a zdarma plavbu na vyletni lodí.

6.2. Zařazení do úrovně provádí pouze vedoucí skupiny on-line přihlašování do soutěže. Předem správnost Zařazení je možna prokonsultovat u art-ředitelky pani Adeevovoj Anastazi artmarket@praha-cz.net.

6.3. Vždy je možné se zúčastnit i více semifinálových nebo základných kol soutěže. tím získáváte stále body, které se sčítají., pokud už se jednou kvalifikujete, nebude se další výsledek započítávat do počtu kvalifikovaných. Účinkovaní v základních kolách skupin s zahraničí vždy zdvojnasobni body pro domaci učinkujici.

6.4. Na finále nebo na Super round je vždy znovu nutné se předem řádně přihlásit, nestačí, že jste získali postup.

6.5. Počet postupujících určuje zástupce NF podle úrovně a počtu zúčastněných.

6.6. Ze semifinále na finále choreografie muže se měnit. Počet a věk účinkujících musí zůstat.zařazenou skupiné, nesmí skupina zmenšit, ale startovní listina muže se změnit na 20%.

6.9. Účastnit se můžete kteréhokoliv semifinále nebo Zakladní kolo na kterémkoliv místě jeho konání.

7. NOMINACE SOUTĚŽE

Taneční
7.1. Ballet
7.2. Contemporary dance
7.3. Street dance
7.4. Disco
7.5. Lidove, Folklorni
7.6. Stylizace
7.7. Tap-dance
7.8. Výrazový tanec
7.9. Latinsko-americké tance
7.10. Standardní tance
7.11. Shou Art
Sportovní tanec
7.12. Cheerleading
7.13. Aerobika
7.14. Estetika
7.15. Mažoretki
7.16. Sport –Dance shou

8. DISCIPLÍNY A NOMINACE FORUM DANCE

V rámci FORUM dance Festival mohou být některé disciplíny nebo nominace sloučeny dle zvážení každého jednoho pořadatele. Toto sloučení bude vždy dle pravidel uvedených v tabulce SOUTEŽ předem oznameny.

9. VĚKOVÉ KATEGORIE SOUTĚŽE GROUPS FORUM DANCE

 • Baby: 6-9 let
 • Děti: 10-12 let
 • Teenagery: 13-15 let
 • Junioři: 16-19 let
 • Dospěli: 20-25 let
 • Senioři: od 25 let a starši ;
 • Mixed minimalne 2 věkovy kategoriji, nesmí Senioři

9.1. Do věkové kategorie se zařazuje podle věku v den soutěže!

9.2. Do startovní listiny se skupinové choreografie zařazují podle věkového průměru.

9.3. Průměrný věk se zaokrouhluje podle matematického pravidla o zaokrouhlování.

9.4. Startovni listina nemění, i když věk dítě v průběhu sezony měni.

9.5. Na soutěži je nutné mít kartičky zdravotní pojišťovny pro případný zdravotní problém.

Skupiny s zahraničí musí mít cestovní pojištěni a pojištěni proti úrazu. Na zváženi vedoucího domácí skupiny musí byt pojištěni proti úrazu. Doporučujemé: ÚROVEŇ PROFESSIONAL musí mit pojištěni proti urazu. Jakykoliv zdravotní problém vedoucí skupiny reši dle pojištění dětská z rodiče, nikoliv z organizátoři.

9.6. Hranice věku do 35 let.

9.7. Věkové kategorie Pořadatel vypisuje podle počtu přihlášených.

9.8. Pořadatel ma právo kategorii nebo disciplínu neotevřít a kategorie nebo disciplíny sloučit.

9.9. Za zařazení do kategorie a disciplíny zodpovídá trenér.

10. HODNOCENÍ DLE DRUHU SOUTĚŽE

10.1. Forum DANCE – HOBBY

FORMACE: 8 – 24 tanečníků
MALÉ FORMACE: 4 – 12 tanečníků
PRODUKCE: 25 a více tanečníků

Je hodnocen dle podmínek každe nominace a věkové discipliny. Základem hodnoceni je choreohraficky projev a synchron.Je duležity:pomůcky a jejich využití, kulisy, kostýmy, líčení, účesy, choreografie. Pro ten-to úroveň není dominantní složitosti prvků.

 

10.2. Forum DANCE PROFESSIONAL

FORMACE: 8 – 24 tanečníků
MALÉ FORMACE: 4 – 12 tanečníků
PRODUKCE: 25 a více tanečníků

 

Je hodnocen dle podmínek každe nominace a věkové discipliny. Základem hodnoceni je umělecký výkon, Choreografický integrity, technický uroven.Kostým, líčení, účes, pomůcky, kulisy apod. doplňují choreografický obraz.

10.3. Obecná ustanovení

10.3.1.Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

10.3.2.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

10.3.3.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

11. ROZHODČÍ

11.1. Výkony soutěžících jsou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty – rozhodčích. Rozhodčí posuzují jednotlivé výkony prostřednictvím vlastního bodovacího systému.

11.2. Posláním pořadatele je podpora talentovaných děti a mládeži a jejich choreografův a trenérův. Formou soutěži a v spolupráce s odbornoj porotou, najit nejlepších umělci v každe nominacé a poskytnut možnost reprezentace na mezinárodním a i profesionálním úrovně.

11.3. Hlavní rozhodčí je delegován ¨NF. Jedná se o světoznámé postavy v domenantní nominacé..Je možnost objednat master-klass od porotců.

11.4. Každý rozhodčí rozhoduje sám za sebe, individuálně. Protože hodnotí podle podmínek soutěži a svých parametrů a nejlepšího vědomí a svědomí. Hlavní rozhodčí má právo do hodnocení zasáhnout, pokud došlo k porušení pravidel.

11.5. O složení poroty rozhoduje vyhlašovatel. Proti rozhodnutí poroty je přípustné odvolání v případě podezření zvážného pochybení. Porota své hodnocení na regionálních kolech vyhlašuje veřejně, formou zveřejnění hodnotících známek po každém soutěžním kole ( soutěžní disciplíny a nominacé). V dalších soutěžních kolech ( mistrovství Čech, mistrovství Europy a za titul Best World Dance Group) hodnocení poroty zveřejňuje vyhlašovatel pomocí moderátora soutěží poté zveřejněním výsledků na sociální síti Facebook. Každý soutěžící má právo po ukončení hodnocení jednotlivých disciplín nahlédnout do hodnocení porotců a zažádat o písemnou kopii celkového hodnocení nebo na internetu.

11.6. Bodové srážky – hlavní rozhodčí má také jako jediný právo dávat bodové srážky a to za nedodržení nebo překročení časového limitu a to v rozsahu 1-10 vteřin 2 body, 11-20 vteřin 4 body 21-30 8 bodů 31-60 vteřin 12 bodů nevhodný oděv, nevhodné chování i mimo vystoupení, nedovolené prvky v dané disciplíně. Nesprávně a nebezpečně provedené náročnější prvky v rozsahu 5-10 bodů. Rozhoduje také o případných přesunech mezi kategoriemi, disciplínami a úrovněmi.

12. PROTESTY

12.1. Podání protestu na neregulérnost ( v taneční disciplíně, nominacé, při neoprávněném a zakázaném použití kulis atd… ) může podat pouze vedoucí tanečního kolektivu, nebo choreograf a písemnou formou u vedení soutěže. V případě protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch protestující strany

12.2. Protest musí být doložen jakýmkoliv relevantním důkazem –videonahrávkou, průkazem totožnosti v případě protestu na neoprávněnost účinkování ve věkové kategorii, svědectvím alespoň dvou nezávislých osob, starších 18-ti let atd.

12.3. Protesty musí být podány písemně nejpozději do 10 minut po zveřejnění známek.

12.4. Protest proti danému subjektu ( taneční skupině, taneční škole, tanečníkovi atd.. ) bude posuzován pouze za účasti tří strana a) strana, která protest podává,b) strana, která je protestu vystavena ( její zástupce, vedoucí, choreograf atd… )c) vedení soutěže, jakožto arbitr, který rozhoduje na základě soutěžního řádu ( tímto arbitrem může být jakákoliv nezávislá osoba, pověřená vedoucím soutěže, starší 18-ti let, zřad uznávaných odborníků na dané soutěži –např. vedoucí soutěže, vedoucí poroty, zástupce vyhlašovatele soutěže )Proti rozhodnutí arbitra není opravný prostředek a toto rozhodnutí je nezvratné.

12.5. Vratná kauce vpřípadě podání protestu je stanovena ve výši 500,-Kč. Je splatná vmomentě podání protestu a musí být uhrazena hotově na základě vystaveného daňového dokladu. Tato kauce je vratná v případě uznání protestu. V případě, že arbitr rozhodně v neprospěch protestující strany, tato kauce propadá ve prospěch pořadatele soutěže.5. Protest musí být řešen na dané soutěži bezodkladně, v rámci bezvadného konání a realizace soutěže.

13. OCENĚNÍ

13.1.Na postupovych souteži

Každa skupina dostane podle umístění diplom a medaile.

.Na. Semifinále (kvalifikace) Mezinárodni, Finale Mezinárodni, a mistrovství ČR každá skupina dostava Památní Dar.

13.2. Na. Semifinále (kvalifikace) Mezinárodni, Finale Mezinárodni, a mistrovství ČR každá skupina dostava Památní Dar. Skupiny na prvním až třetím místě získává pohár nebo památní dar a medaile dle umištení..

13.3. Pořadatel rozhoduje kolik mist bude v každe kategorii a nominace, může pořadatel rozhodnout, že pohár dostane jen první místo, nebo že na druhem misté bude 2 skupiny atd.

13.4. Na finále vždy 1. – 3. místo pohár, na prvních třech místech medaile (toto platí pokud startovné dosahuje finanční hranice dané finančním řádem), diplom pro každou skupinu plus pro klub. Dále skupina dostava Granty na mezinárodni festivaly nebo na letní Camp. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

13.5. Nejlepšich vedouci na finálové akce, na prvních místech obdrží certifikát úspěšné trenérky. Cena muže byt dle rozhodnuti poroty, který reši porota každu sezonu zvlašt:

 • Za nejlepší choreografii;
 • Za nejlepší pedagogické vedení skupiny;
 • Za zachování kulturního dědictví regionu
 • Za umění s vysokým výkonem
 • Za originalnost nápadov a čistotu provedení

pak získává možnost provedení master klasu na vyletní lodi, v období festivalů “World of Youth”.

13.6. Další ocenění dle platného oceňovacího řádu pro danou sezónu a pro jednotlivá kola vyhlášených jednotlivými pořadateli. Podmínky udělení a získání vítězných cen jsou uvedeny v samostatných přílohách č.1, a obecně závazných pravidel soutěže

13.7 Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani zani nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

13.8 Ceny a Grantu a daru ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

13.9 Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané cen

13.10 Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.w

14. PŘED SOUTĚŽÍ

14.1. Vedouci skupiny je povinen si pečlivě prostudovat tato pravidla a řídit se jimi. Vedouci je povinen tato pravidla projednat s závodníky nebo jejich zástupce (rodiče, připadne jesle zavodnik je mladči 15 let).

14.2. Trenér je povinen řádně a v daném termínu se na soutěž přihlásit.

14.3. Na každé akci je nutné se na místě znovu prezentovat, a to bez ohledu na to, že tým zaplacené startovné. Tym musí zaplatit startovné nejpozdněji 10 dnu před začátkem akce.

14.4. Při prezentaci se mimo jiné hlásí skutečný aktuální počet závodníků.

14.5. Jednotlivý závodník může startovat i ve více choreografiích, za každý další start se obvykle platí, viz. propozice jednotlivých akcí. Přesnou částku určuje pořadatel podle nákladů konkrétní akce.

14.6. Počet startů není omezen, ale každý jednotlivec může startovat maximálně 3x v jednom typu soutěže a jedné disciplíně.

14.7. Pořadatel je povinen startovní listinu umístit na webové stránky a to nejpozději 7 dnu před soutěží.

14.8. Trenérka nebo závodník, je povinna zkontrolovat, jestli je řádně zapsána na startovní listině.

14.9. V případě nesrovnalostí by měla tuto skutečnost nahlásit pořadateli soutěže a to nejpozději do 5 dnu před akcí. V kratším čase už také není možné přihlásit nové závodníky.

14.10. Pořadí startujících týmů určuje pořadatel.

15. HUDEBNÍ DOPROVOD

15.1. Hudba mají odpovídat nominace a věkové kategorii.

15.2. Horní i spodní hranice délky skladby musí být dodržena, nedodržení je sankcionováno. Délky vystoupení a nástupů jsou uvedeny u jednotlivých disciplín.

15.3. V hudebních nahrávkách nesmí být používány nevhodné výrazy, a to v jakém –kaliv jazyce

15.4. Závodníci musí poslat nahrávku hudebního doprovodu přez Uschovnu. CZ, po podaní přihlášky, ale nejpozdněji 10 dnu před začátkem souteži. Závodníci musí mít s sebou nahrávku hudebního doprovodu závodní skladby na nosiči předepsaném organizátorem soutěže a v případě potřeby je neprodleně předat zvukaři. Hudební doprovod na jednu závodní skladbu musí být na jednom samostatném nosiči. Nahrávka musí být označena jménem závodníka nebo klubu a názvem vystoupení. Název vystoupení musí být shodný s tím, který byl uveden při přihlašování na soutěž. Pokud daná akce využívá vkládání hudby rovnou do přihlášek, soubor je třeba nazvat podle názvu skladby.

15.5. Hudební doprovod musí být kvalitně nahrán. Nahrávku si po nahrání do systému zpětně přehrát a zkontrolovat. Každý soutěžící je na požádání pořadatele povinen předložit jméno skladby/skladeb a interpreta/ku.

15.6. Výjimka platí v případě některých disciplín (Lidové tance, Country tance, orientální tance) je možné mít živý hudební doprovod. Vždy je toto potřeba konzultovat s konkrétním pořadatelem soutěže.

16. PRŮBĚH SOUTĚŽE

16.1. Konkrétní průběh soutěže určuje a předem zveřejňuje pořadatel.

16.2. Pořadatel určuje časový harmonogram a řazení kategorií za sebou.

16.3. Prostorové zkoušky určuje pořadatel podle svých možností.

16.4. Pokud je v programu nástup závodníků, musí být všichni závodníci na tento nástup připraveni.

16.5. Tým musí být připraven nastoupit na sestavu a mít předanou hudbu v době, kdy hlasatel ohlásí název týmu.

16.6. Vyhlašování je dáno pořadatelem – dle předem zveřejněné startovní listiny.

Samostatná příloha č.1

Podmínky uplatnění výherní ceny:

Podmínky uplatnění výherní ceny

1. Podmínky pro získání titulu Best World Dance Group

1.1. Všichni soutěžící skupiny musejí splňovat věkový podmínky své disciplíny (věkovou kategorii)

 • Best World Dance Group v dětské kategorii,
 • Best World Dance Group v juniorské kategorii,
 • Best World Dance Group v kategorii teen,
 • Best World Dance Group v kategorii dospělí,
 • Best World Dance Group v kategorii senioři,

1.2. Maximální počet tanečníků ve vítězném teamu bez omezení.

5 závodníků ve vítězném teamu dostava Plavba na vyletní festivalové lodi (soustředění) zdarma.

1.3. 5 nejlepších choreografů skupin dostava Plavba na vyletní festivalové lodi (soustředění)-zdarma.

1.4. Pokud počet Závodníků je 20 nebo vice osob, Vedoucí skupin dostava Plavba na vyletní festivalové lodi (soustředění) zdarma

1.5. V případě většího počtu tanečníků v choreografii si mohou ostatní tanečníci celý pobyt dokoupit podle cen, stanovených pořadatelem soutěže.

1.6. Na výhru nevzniká žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny.

1.7. Na výhru nevzniká žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných událostí na straně členů vítězného teamu soutěže.

1.8. Na zváženi Pořadatelé v případě nemoci někoho z tanečníku, dat možnost náhrady jiným tanečníkem toho-to tymu.

1.9. Na výhru má nárok pouze tanečníci vítězné choreografie ve finále, který zvítězí v své kategorii Best World Dance Group.

1.10. Výhru získá teamy ve věkových kategorii:

dětské kategorii, juniorské kategorii, kategorii teen, kategorii dospělí, kategorii senioři, který musí splňovat soutěžní řád, daný pořadatele.

1.11. Vítězná choreografie věkových kategorii musí získat titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii dětské

 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii juniorské
 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii teen
 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii dospěli
 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii senioři

1.12. Termín plavby (soustředění) pro vítězný teamy bude stanoven v průběhu roku, kterého se výhra týká a určí jej pořadatel soutěže ve spolupráci se sponzorem ceny. Případnou změnu termínu může učinit opět výhradně pořadatel soutěže a tento náhradní termín musí být vítězným teamem akceptován.

1.13. Maximální počet tanečníků ve vítězném teamu stanoven bez omezení.

2. Podmínky pro získání titulu Best European Dance Group

2.1. 10 závodníků ve vítězném teamu dostava Účinkovaní v Parádu v Disneylandu a 2 Dni v Disney Park a Disney Studio Park ZDARMA

2.2. 5 nejlepších choreografů skupin dostava Účinkovaní v Parádu v Disneylandu 2 Dni v Disney Park a Disney Studio Park ZDARMA, včetně ubytovaní.

2.3. Vedoucích skupin, když počet závodníků je 20 osob dostava

Účinkovaní v Parádu v Disneylandu 2 Dni v Disney Park a Disney Studio Park ZDARMA, včetně ubytovaní

2.4. Na zváženi pořadatele a poroty muže byt dodatečný titul

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Best European Dance Group, který

Dostava pouze jedna skupina v 1 kategorii, dle rozhodnutí poroty a vyhlašovatele.

2.5. V případě udělaní ceny ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Best European Dance Group, 10 závodníků ve vítězném teamu dostava Účinkovaní v Parádu v Disneylandu a 2 Dni v Disney Park a Disney Studio Park a ubytovaní (2noci v hotelu Disneylanda) ZDARMA

V případě většího počtu tanečníků v choreografii mohou si ostatní tanečníci celý pobyt dokoupit podle cen stanovených pořadatelem soutěže. počet tanečníků ve vítězném teamu neomezen.

2.6. Vítězi kategorii taky mají dokoupit ubytovaní v hotelu okolí Paříže nebo v Disneylandu dle cen stanovených pořadatelem soutěže.

2.7. Na výhru nevzniká žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny.

2.8. Na výhru nevzniká žádný právní nárok, výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných událostí na straně členů vítězného teamu soutěže.

2.9. Na výhru má nárok pouze tanečníky vítězné choreografie ve finále Best European Dance Group + choreograf, případně vedoucí taneční skupiny

2.10. Výhru získá team pouze v jedné vítězné věkové kategorii, který musí splňovat soutěžní řád daný pořadatelem soutěže – FF z.s.

2.11. Vítězná choreografie vybírá se z vítězných kategorii Best European Dance Group

A získat titul „ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Europska TANEČNÍ SKUPINA“

2.12. Termín pobytu pro vítězný team bude stanoven v průběhu roku, kterého se výhra týká a určí jej pořadatel soutěže ve spolupráci se sponzorem ceny. Případnou změnu termínu může učinit opět výhradně pořadatel soutěže a tento náhradní termín musí být vítězným teamem akceptován.

3. Podmínky pro získání titulu CHOREOGRAF Group Exhibition

Soutěž, ve které 5 nejlepších choreografů s nejvíce body a vítěz v Disciplíně Group Exhibition Každá choreografie, která se umístěna prvních třech místech, získává bodového hodnocení: 1.místo – 16 bodů, 2.místo – 12 bodů, 3.místo – 10 bodů

Tyto body se budou udělovat pouze v kategorií Group Exhibition-Body jednotlivých choreografů se budou za každou soutěž postupně sčítat a pak za celou sezonu se sčítá celkový počet bodu. Výsledné pořadí bude na konci celého turné zveřejněno na webových stránkách www.children-festivals.com nebo na Facebook. nejlepších choreografů, kteří v rámci celého turné získají nejvíce bodů za všechny své choreografie(body se budou sčítat za všechny jejich choreografie splňující pravidla Group Exhibition), budou vyhlášeni absolutním vítězem soutěže Group Exhibition

1. Ta-ta soutěž je pro prezentace celé školy, klubu, domu mládeži nebo kultury atd. Ale musí byt připravena jedním choreografem.

2. Ta-ta soutěž je mezinárodni, na rozhodnuti školy, klubu, domu mládeži nebo kultury atd. Pokud budou chtít tu-to soutěž zúčastnit. Ta-to soutěž není spojena s žádnou jinou kategorii nebo nominace a body pro choreografy spočítávají zvlášť.

3. Group Exhibition dávají možnost pro choreografy bez omezeni v kategorii nebo nominace vytvořit dílo, které ukáže silné stránky účinkujících a naopak skryté problémy, které se múzou objevit v jednotlivých kategorii či nominace.

4. Group Exhibition nemají podmínek a požadavek Show, ale je důležitá choreografie z největším početím účinkujících .

5. Group Exhibition musí mít originální choreografii, která se neopakuji v jakékoliv nominace nebo kategorii.

6. Cena Group Exhibition bude se udělaná na Všech soutěži sezony 2019/2020 a 5 NEJLEPŠÍCH CHOREOGRAFŮ bude vyhlášeno 31.10-01.11.2020 Gala Award Podzim .

7. Choreografové,kteří budou určeni jako absolutní vítěz ve soutěže, musí alespoň jednou zvítězit v rámci semifinále nebo finále Best European Dance Group. Ale body budou započítaný i v rámci mistrovství České Republiky .

8. Na CHOREOGRAF Group Exhibition Vítěz se může stát, že celé turné bude ve vedení choreograf, který nasbírá spoustu bodů, a zvítězit v rámci semifinále nebo finále Best European Dance Group. Vyhrát tedy může ten, kdo bude mít jednou choreografií a nebo několik, ale těch nejlepších v Group Exhibition

9. Absolutní vítěz Group Exhibition – mají největší počet bodu a a vítěz dostava: 100% exklusivní cenu – 7. DENNÍ plavbu na vyletni lodi USA: New York, Miami, Disneyland Orlando

2-hy vítěz Group Exhibition – nejvetči počet bodu a a vítěz dostava: 90% exklusivní cenu – 7.DENNÍ plavbu na vyletni lodi USA: New York, Miami, Disneyland Orlando

3-ti vítěz Group Exhibition – největší počet bodu a a vítěz dostava: 80% exklusivní cenu – 7.DENNÍ plavbu na vyletni lodi USA: New York, Miami, Disneyland Orlando

4-ty vítěz Group Exhibition – nejvetči počet bodu a a vítěz dostava: 60% exklusivní cenu – 7.DENNÍ plavbu na vyletni lodi USA: New York, Miami, Disneyland Orlando

5-ty vítěz Group Exhibition – nejvetči počet bodu a a vítěz dostava: 50% exklusivní cenu – 7.DENNÍ plavbu na vyletni lodi USA: New York, Miami, Disneyland Orlando

10. Vpřípadě shody bodů, určí absolutního vítěze větší počet prvních, popřípadě druhých míst

4. Podmínky pro získání titulu MČR (Forum-festival) a vítězné ceny –účinkovaní v letních tanečních táborech a mezinárodních festivalech Forum-Festival.

Každá vyhlášena skupinová nominace v kategorii:

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii baby

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii dětské

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii juniorské

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii teen

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii dospěli

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii senioři

VÍTĚZ TANEČNÍ SKUPINA v kategorii mix

 • 1. Laureat: 800 Eur
 • 2. Laureat: 400 Eur
 • 3. Laureat: 200 Eur

4.1. Maximální počet tanečníků ve vítězném teamu neomezen.

Grant používá se na celu skupinu. V případě větší částky za účinkovaní v Forum-festivalech, tanečníky si mohou ostatní pobyt dokoupit dle cen stanovených pořadatelem..

4.2. Na výhru nevzniká žádný právní nárok v případě nepředvídatelných okolností na straně pořadatele, popřípadě sponzora výherní ceny

4.3. Výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani požadovat jakoukoliv satisfakci nebo jiné plnění za neuskutečněné plnění výhry v případě nepředvídatelných událostí na straně členů vítězného teamu soutěže

4.4. Na výhru má nárok pouze tanečník vítězné choreografie v nominace a kategoriji ve fináleMČR –Forum-Festival + choreograf, případně vedoucí taneční skupiny. Tím se MUŽE se měnit na zváženi vedoucího skupiny.

4.5. Výhru získá team v každé věkové kategorii dle nominace, a musí splňovat soutěžní řád daný vyhlašovatelem pořadatelem soutěže MČR – Forum-Festival

Competition

Autumn – Winter 2019/2020

1. 28.09. Teplice / Ustě

Basic League

2. 13.10. Brno

Basic League

3. 24.10. Rimini (Italy)

Semifinal (qualification) International

4. 27.10. Plzen

Semifinal (qualification) International

5. 29.10. Gala Award Podzim Praha

Semifinals Best European Dance Group Fall-Winter

6. 30.11. Liberec

Basic League

7. 07.12. Ostrava

Basic League

8. 05.01. Prague

Basic Ligue Final

Fall-Winter (Qualification)

9. 08.01. Gala Award Winter (Congress Center Prague)
International (Qualification) Grand Prix Best European Dance Group Announced Autumn-Winter 2019

Competition

Spring – Summer 2020

1. 29.02. Liberec

Basic League

2. 22.03. České Budějovice

Basic League

3. 29.03. Brno

Semifinal (qualification) International

4. 31.03. Gala Award Spring (Prague)

Semifinals Best European Dance Group Spring

5. 12.04. Teplice / Ústí

Basic League

6. 25.04. Brno

Basic League

7. 03.05. Prague

Finale MCR Spring

8. 04.05. Prague
Final Best European Dance Group Spring

9. 07.05. Gala Award Spring (Congress Center Prague)
Super Grand Prix Presentation

Summer Camp and Cup:

Cups of summer festivals count as Semifinal competition

1. 31.05. Teplice: Dance, Singing, Musicians + Bands

2. 02.07. České Budějovice: Vokal

3. 11.07. České Budějovice: Choreografy

4. 21.07. České Budějovice: Musicians + Bands

5. 21.07. České Budějovice: Dance + Folklore

6. 15.08. České Budějovice – Modern: Dance, Singing, Musicians + Bands

Competitions

Autumn – Winter 2020/2021

1. 27.09.2020 Praha 11

Základní Liga

2. 18.10.2020 Brno

Basic League

3. 25.10.2020 Teplice

Semifinale (qualifications) MCR

4. 30.10.2020 České Budějovice

Best European Dance Group Semifinals Fall 2020

5. 01.11.2020 Gala Award Autumn (Congress Center Prague)
Grand Prix Best European Dance Group Awarding in Autumn 2020

6. 21.11.2020 Liberec

Basic League

7. 05.12.2020 Ostrava

Basic League

8. 13.12.2020 Pilsen

Finale MCR Autumn 2020

9. 05.01.2021 Brno – Finale

Best World Dance Group 2019/2020

10. 08.01.2021 Congress Center Prague

Grand Prix Best World Dance Group Awarding 2019/2020

Entry fee “Small Groups”

 • 10 € per person
 • 8 € per person | with Sale

Entree fee “Formation” & “Productions”

 • 8 € per person
 • 6 € per person | with Sale

CHOREOGRAF Group Exhibition

 • 8 € per person
 • 6 € per person | with Sale

Gala Award

10 € per person

Sale

-20% for the second and third performance of the same person in the same category

Tickets

All tickets should be purchased on the venue of competition.

 • 11 € – a day;
 • 14 € – 2/3 days;
 • Reduced tickets 7 € – a day (disabled, pensioners (65+), students)
 • One free coach entry for every 10 competitors in a group
 • -50% for tickets if group registered and paid 30 days before the start of the competition.

For groups from abroad and groups from other regions, festival accommodation is required for organizational reasons:

Forum DANCE LEAGUE (Autumn - Winter):

2 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
39 Eur 49 Eur 79 Eur

3 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
59 Eur 75 Eur 119 Eur

4 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
78 Eur 100 Eur 158 Eur

Forum DANCE LEAGUE (Spring, March):

2 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
49 Eur 59 Eur 89 Eur

3 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
74 Eur 89 Eur 135 Eur

4 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
99 Eur 119 Eur 180 Eur

Best European Dance Group Forum (Autumn - Winter):

2 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
49 Eur 59 Eur 89 Eur

3 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
74 Eur 89 Eur 135 Eur

4 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
99 Eur 119 Eur 180 Eur

Forum DANCE LEAGUE (Spring, May):

2 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
59 Eur 69 Eur 99 Eur

3 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
89 Eur 104 Eur 149 Eur

4 nights with breakfasts:

Hotel 2* Hotel 3* Hotel 4*
118 Eur 138 Eur 199 Eur

Lunch and dinner reservations:

Lunch 1 (lunch / person): salad, soup, main course, dessert, water, bread – 12Eur


Lunch 1 (lunch / person): soup, main course – 8Eur


Dinner (dinner / person): salad, main course, dessert, water, bread – 12Eur


Dinner (dinner / person): salad or dessert, main course – 8Eur

You can order tour or festival packages with excursions.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.