Festival sborů a vokálních skupin
Stříbrný hlas

Dny festivalu: 30. června - 10. července

Mezinárodní soutěž sborů a vokálních skupin je unikátní a exkluzivní soutěž – festival Evropy. “Stříbrný hlas” nabízí možnost zúčastnit se dětských, mládežnických a dospělých amatérských sborů z celého světa. Je možné se zúčastnit soutěže nebo pouze v slavnostních koncertech.

Zvýrazněním festivalu je možnost SOLAR a přátelské KONCERTY, které dostávají granty na výletní plavby. Tato soutěž je zaměřena na formování kultury zpěvu mládeže a dětí na mezinárodní úrovni.

Skupiny pro dospělé, amatérské a amatérské na neprofesionální úrovni jsou pozvány. Ale věk nezáleží na tom, když týmy provádějí společnou práci.

Soutěže se konají v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích v koncertní síni České Budějovice .

Slavnostní gala koncert se koná na největším středověkém náměstí – místo Přemysla Otakara v Českých Budějovicích, které je památkou UNESCO a slavnostními sály hradů jihu České republiky a koncertními sály. Přírodní akustika náměstí obklopená komplexem domů – dekorace ze 16. století dává zvláštní, jedinečnou atmosféru. Náměstí je vždy přeplněné, diváci mohou slyšet a vidět účastníky, a to jak před jevištěm, tak v mnoha kavárnách, které se nacházejí po celém obvodu náměstí ve starých obloucích.

Velkým zájmem je mistrovská třída, která se odehrává v jedinečném divadle zámku Český Krumlov ze 13. století s jedinou rotující halou v Evropě. Přátelské koncerty a mistrovské kurzy se zahraničními dirigenty v kostele sv. Illy a Panny Marie av koncertní síni Třebo.

Účastníci festivalu se mohou rozhodnout zúčastnit se jedné z těchto zemí nebo si zpívat ve dvou zemích.

Soutěž se koná pod záštitou: UNESCO, Jihočeského kraje, radnice města České Budějovice, primátorské kanceláře resortu Třeboň, pražská primátorská kancelář.

Všechny skupiny obdrží diplomy se znakem UNESCO, cenné dárky z českého skla se zlatým andělem – symbolem festivalu.

Ceny soutěže

Vítězové obdrží granty:

Grand Prix: 2500 Eur
1. místo: 1500 Eur
2 místo: 700 Eur
3. místo: 500 Eur
Účast na festivalech:

Festival rools:

This event gives you the opportunity to choose one of the following participation options:

Účast v soutěži:

 • Účast na festivalu
 • Diskusní prezentace
 • Zkouška se zahraničním dirigentem

Více informací:

Pro nesoutěžní sbory:

 • Tři představení z čeho vybírat
 • Představení před mezinárodní porotou, která bude diskutovat o programu s pěveckým sborem v otevřené a uvolněné atmosféře a poskytne doporučení ke zlepšení výkonnosti
 • Sbor obdrží potvrzení o účasti a v případě potřeby hodnocení výkonu a doporučení k účasti v následujících soutěžích.
 • Počet účinkujících: neomezený

Doba trvání výkonu: maximálně 15 minut

Instrumentální doprovod: možné

Účast v soutěži:

 • Konkurenční kategorie
 • Diskusní prezentace
 • Zkouška se zahraničním dirigentem

Více informací:

Pro sbory zúčastněné v soutěži:

 • Prezentace konkurenčního programu den před zahájením soutěže
 • Představení před mezinárodní porotou, která bude se sborem diskutovat o programu v otevřené a uvolněné atmosféře a dá svým doporučením ke zlepšení výkonnosti
 • Diskuse o programu nemá vliv na výsledek sborového výkonu v soutěži.
 • Počet účinkujících: v souladu s pravidly kategorie
 • Doba trvání: v souladu s pravidly kategorie

Instrumentální doprovod: v souladu s pravidly kategorie

Doba trvání: 45 minut

Kategorie soutěže:

Kategorie A – Úroveň obtížnosti I

A1 – Smíšené sbory
A2 – Jednotné sbory (sbory a sbory)

Kategorie B – Obtížnost II

B1 – Smíšené sbory
B2 – Jednotné sbory (sbory a sbory)

Kategorie C – Komorní sbory a vokální soubory

C1 – smíšené komorní sbory a vokální soubory
C2 – Jednotné komorní sbory a vokální soubory

Kategorie G – Dětské a mládežnické sbory

G1 – Dětské sbory
G2 – Uniformní sbory mládeže
G3 – Smíšené sbory mládeže

Kategorie S – posvátná sborová hudba

Přátelské koncerty

Sbory mají možnost žádat o celovečerní představení s jinými sbory z různých zemí. Připravte program asi 15 minut, který musí být předem schválen uměleckým výborem.

Koncerty v kostelech a zámcích jižní části České republiky nebo v Praze - památky UNESCO.

Pošlete prosím příslušný koncertní program zainteresovaným pěveckým sborům a objasněte vybrané místo konání. Vezměte prosím na vědomí, že v případě účasti na těchto koncertech zaplatí samotní účastníci své cesty do kláštera (na vlastní autobusové nebo hromadné dopravě). Pořadatel vám rád pomůže při přípravě této cesty.

Soutěž s hlavními cenami

Sbory, které získaly ve své kategorii, mají možnost zúčastnit se boje za hlavní cenu. Porota si vyhrazuje právo pozvat i další sbory pro tuto soutěž. Vítěz obdrží granty od Mezinárodního fóra mládeže 2019 – účast na grantových festivalech 2020/2021 „Svět mládeže“ na lodích Costa Cruise nebo MSC nebo sborovém sboru v Disneylandu

 • Grand Prix: 2500 Eur
 • 1. místo: 1500 Eur
 • 2 místo: 700 Eur
 • 3. místo: 500 Eur

Program: dvě a cappella kousky pro volnou volbu, které nebyly uvedeny v soutěžním programu. Práce musí být schváleny uměleckým výborem.

Doba trvání: maximálně 5 minut.

Gala koncert

Slavnostní koncert vyvrcholí slavnostním společným představením Carl Orffa: CARMINA BURANA, Podmínky účasti sborů: práce musí být naučena a připravena k výkonu. Během pěveckého sboru na „Silver Voice“ proběhnou zkoušky potřebné pro představení (jedna zkouška se sborem a jednou zkouškou se sborem a orchestrem). Všechny zúčastněné sbory jsou srdečně pozvány k účasti. Pro jednotné rozložení hlasových stran však bude vyžadovat potvrzení umělecké komise.

Registrační informace:

Uzávěrka přihlášek - 15. dubna 2019

Každý účastník platí poplatek za festival:

tým až 21 členů

40 Eur

tým více než 21 členů

40 Eur

tým více než 42 členů

40 Eur

Sólisté a duety

100 Eur za nominaci

Trios a kvartety

140 EUR za nominaci

Chcete-li se účastnit akce, musí být pro sbor a pro každou soutěžní kategorii zaplaceny následující ceny sboru. Jakákoli další aktivita činí 200 Eur za celý sbor.

Účast v soutěži:

 • Účast na festivalu – 200 Eur
 • Diskusní výkon – 200 Eur
 • Zkouška se zahraničním dirigentem – 200 Eur
 • Festivalový sbor – 200 Eur

Účast v soutěži:

 • Kategorie soutěže – 200 Eur
 • Diskusní výkon – 200 Eur
 • Zkouška se zahraničním dirigentem – 200 Eur
 • Festivalový sbor – 200 Eur

Dokončení registrace:

Dokončení registrace:

Organizátoři festivalu mohou připravit pozvánku na dobu konání akce a ujasnit si seznam účastníků až poté, co splníte následující podmínky:

Úspěšně jste se zaregistrovali na akci a převedli jste registrační poplatek na účet Mezinárodního fóra mládeže (IYF)
Objednali jste si balíček služeb a obdrželi jste potvrzení
Poslali jste nám úplný seznam účastníků (v elektronické podobě)

Pošlete prosím seznam pouze jednou a pokuste se neprovádět žádné další změny, protože to může zpozdit zpracování víz. Jako rezervu doporučujeme do seznamu přidat 3-4 členů sboru, pokud někdo z účastníků hlavního seznamu odmítne cestu. Ihned po splnění všech podmínek vám zašleme pozvánku spolu s ověřeným seznamem účastníků e-mailem, případně zašlete originální dokumenty – leteckou poštou přímo na jméno vašeho zástupce. Musí se osobně obrátit na velvyslanectví. Vezměte prosím na vědomí, že pokud splníte tyto podmínky příliš pozdě, budeme muset zaslat původní výzvu expresní poštou, což by znamenalo dodatečné náklady (přibližně 100 až 300 EUR). Seznam účastníků, můžete nám zaslat tento dokument e-mailem na adresu: info@praha-cz.net a festival@praha-cz.net

Vážení přátelé, protože zpracování víz obvykle trvá déle, požádáme vás, abyste to učinili co nejdříve. Koneckonců, je to ve vašem zájmu! V případě pozdního předložení dokladů pro registraci riskujete odmítnutí víz! Kontaktujte prosím velvyslanectví země, která vede soutěž, abyste získali podrobnější informace o omezeních a pravidlech pro zasílání dokumentů, které se na vás vztahují! Nezapomeňte, že možná budete potřebovat průjezdní víza v závislosti na zemi, kde je událost držena. Pokud ještě nemáte platný cestovní pas, vydejte jej co nejdříve! Některé země mohou požadovat pozvání k získání víza a certifikovaný seznam účastníků Mezinárodního fóra mládeže (IYF) vám může poskytnout tyto dokumenty. Nemůžeme převzít odpovědnost za zpracování a vydávání víz. Navzdory tomu budeme rádi, že vám budeme podporovat.

Balíček služeb a ubytování je zakoupen zvlášť. Balíčky naleznete v dolní části stránky.

Oфицальное видео фестиваля Международного форума молодёжи

Oфицальное видео фестиваля Международного форума молодёжи

Konkurenční koncerty se konají v kostele sv. Mikuláše České Budějovice v koncertní síni České Budějovice.

Přátelské koncerty a mistrovské kurzy se zahraničními dirigenty v kostele sv. Illy a Panny Marie a na koncertní síni Třebo koncert

Slavnostní gala koncert se koná na největším středověkém náměstí – místo Przemysl Otakar v Českých Budějovicích, které je památkou UNESCO a slavnostními sály hradů jihu České republiky a koncertními sály.

Česká republika

Český Krumlov (nebo Český Krumlov) v České republice je jedním z nejatraktivnějších turistických měst. Je zajímavé pro majestátní hradní komplex, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, prakticky beze změn v budovách z 13. – 17. století, četných muzeí a zábavných festivalech. Ale co je nejdůležitější, toto malé město přitahuje starou, romantickou, téměř báječnou atmosféru, která tu převládá, příležitost cestovat zpět několik století a cítit se jako obyvatel středověku.

 


Hluboká nad Vltavou. Jeden z nejnavštěvovanějších hradů České republiky (300 tisíc turistů ročně) vznikl ve 13. století. První jména této gotické tvrze je Frauenberg, od roku 1661 hradu patří Schwarzenberské rodině, všude jsou viditelné prvky erbu této slavné rodiny.

 


Hlavní město České republiky Praha – jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Praha se nachází na břehu řeky Vltavy. Jeho jedinečný středověký vzhled, unikátní muzea, různé možnosti pro rekreaci, zábavu a nakupování, vynikající kuchyni, rozvinutý systém městské dopravy a hotely pro každou chuť přitahují miliony turistů každý rok! Na každém kroku se setkávají architektonické mistrovské díry, úchvatné panoramatické výhledy, útulné úzké uličky lemované kamením, zahradami a parky.

Rakousko

Salzburg v Rakousku, obklopený nádhernou scenérií Alp, je městskou hudbou. Zde se zde narodil velký Mozart a pořádají se mezinárodní hudební festivaly, natáčel se slavný hollywoodský film „The Sound of Music“ a magické klasické melodie se hrají nejen v koncertních sálech, ale také v místních kavárnách a domcích, a nádherná architektura Salcburku je zmrzlá v hudbě …


Vídeň v Rakousku je větší než její hlavní město a dokonce federální stát. Vídeň je zvláštní atmosféra plná duchovnosti a hudby. Můžete jej charakterizovat pomocí frází neoddělitelně spojených s Vídní: Vídeňskou operou a Vídeňským valčíkem, Vídeňským lesem a Vídeňským plesem, vídeňskou kávou nebo vídeňským dortem. Vídeň je velkolepá ve všem – od architektury, parků a hudby po elegantní kavárny a obchody.

Itálie

Venice v Itálii, administrativní centrum regionu Veneto, je jedním z nejvíce neobvyklých, okouzlujících a romantických měst na planetě. Vodní kanály zde slouží jako silnice a ulice, na kterých plavidla a kabinky visí namísto automobilů. Ve všem je pocit atmosféry dovolené a oslavy. Tisíce turistů, nádherné paláce, připomínající divadelní scenérie, úzké ulice s dlouhou historií, karneval a filmový festival, dělají z Benátek zvláštní místo, jedno z nejatraktivnějších na světě.


Rimini v Itálii je centrem přitažlivosti pro turisty. Je to největší město na pobřeží Jaderského moře v regionu Emilia-Romagna a nejoblíbenější letovisko v zemi. Tam je všechno nejlepší pro rekreaci a zábavu – 15 kilometrů od nejčistších písčitých pláží, kde je život plný den a noc, diskotéky, restaurace, nakupování a dostupné ceny – to je jen malý seznam toho, co město dnes poznává cestovatele. Dobrá poloha umožňuje snadný přístup do nejznámějších měst Itálie. Odtud se konají výlety do Bologny, Florencie a Benátska, stejně jako do Říma.


Verona v Itálii je nepochybně městem lásky a romantiky, oslavované Shakespearem v jeho legendárním „smutném příběhu“ o tragické lásce Romea a Julie. Toto okouzlující staré město se nachází na břehu řeky Adige nedaleko jezera Garda. Verona překvapivě spojuje duch středověku a modernity, fascinuje svou krásou a originálností, protože její barva je shromažďována od zcela odlišných období města. Zde můžete vidět starobylé římské památky architektury, středověké románské a gotické kostely a nádherné renesanční paláce. V roce 2000 byla Verona zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO.


Florencie je jedno z nejstarších měst v Itálii, které se nachází v malebném údolí na břehu řeky Arno. Jeho území pokrývá plochu přibližně 100 metrů čtverečních. km, kde žije více než 360 tisíc lidí. Dnes je hlavním městem Toskánska, jeho nejlidnatějšího města a nejvýznamnějšího turistického střediska, které každoročně navštíví více než 20 milionů hostů.

 


Mirabilandia – jeden z největších zábavních parků v Evropě, Mirabilandia, má rozlohu 850 000 metrů čtverečních. metrů mezi městem Ravenna a oblíbeným letoviskem Rimini na pobřeží Jaderského moře. Kolem parku a přímo na jeho území jsou nádherné zahrady, které obklopují tři malebné jezery. K dnešnímu dni má park více než 40 supermoderních jízd, 7 tematických oblastí. Navíc jsou neustále drženy kaskadérské představení, ohňostroje, laserové přehlídky a divadelní představení na ledě a dalších živých vystoupeních.


Gardaland – Nachází se na jižním pobřeží jezera Garda, zábavní park Gardaland je jakousi italskou Disneyland. Na obrovském území více než 500 tisíc metrů čtverečních je více než 40 ultramoderních atrakcí pro dospělé a děti. Navíc infrastruktura parku je zastoupena vlastními kavárnami a restauracemi, stejně jako více než dvěma desítkami různých obchodů.

Input this code:
captcha

Možnosti ubytování a balíčky služeb:

Účastníci festivalu se mohou rozhodnout zúčastnit se jedné z těchto zemí nebo si zpívat ve dvou zemích.

Festivalový program – Variant 1
Minimální balíček 5 nocí v hotelech:
3 noci v České republice
2 noci v Rimini

Možnost Super - 250 Eur

Ubytování v České republice: Hotel 4 *: Hotel splňuje všechny požadavky na pohodlí. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit hotel 3 * plus, v blízkosti Budějovic nebo v centru. Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích. Pro manažery – dvoulůžkový pokoj.

Ubytování v Rimini: Hotel 4 * nebo 3 * plus: 50-400 metrů od moře. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit 3 * hotel v blízkosti Rimini.

Možnost Premium - 215 Eur

Ubytování v České republice: Hotel 3 *: Hotel splňuje všechny požadavky na pohodlí. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit hotel 3 * plus, v blízkosti Budějovic nebo v centru. Ubytování v 3-4 lůžkových pokojích. Pro manažery – dvoulůžkový pokoj.

Ubytování v Rimini: Hotel 3 *: 50-400 metrů od moře. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit 3 * hotel v blízkosti Rimini. 4-5 lůžkových pokojů s palandami. Manažeři jsou vybaveni dvoulůžkovým pokojem.

Varianta Good - 175 Eur

Ubytování v České republice: Stravování 3 jídla denně (snídaně, obědy a večeře). Ubytování v domě mládeže v blokových pokojích (2 + 2) s vlastním příslušenstvím a lednicí na bloku. Kufry s prostornými výtahy se nacházejí vedle restaurace a koncertní síně. Místní diskotéky jsou určeny pouze účastníkům festivalu. Budova je obklopena tenisovými kurty, pěšími a cyklistickými stezkami. 500 metrů od budov je nádherný městský park (jeden z nejlepších v Evropě) s rybníky, staletými uličkami, joggingovými a cyklistickými stezkami. Bazén s fontánami a skluzavkami, travnatá pláž, která se nachází 10-15 minut chůze od domu mládeže.

Ubytování v Rimini: 2 jídla denně (snídaně a oběd). Ubytování v domě mládeže v blokových místnostech (2 + 2); (2 + 3) s vybavením a na bloku. Budovy se nacházejí poblíž autobusové zastávky, odkud se můžete rychle dostat do centra Rimini. Budovy jsou v pěší vzdálenosti od moře (5-15 minut). Pokoje mají 3-4 až 5 lůžek se 2 palandami. Manažeři jsou vybaveni dvoulůžkovým pokojem.

Festivalový program – Variant 1

Kompletní kulturní balíček s relaxem – 8 nocí v hotelech:

3 noci v České republice
5 nocí v Rimini
Při objednávání tohoto balíčku slevy od 5% do 15%

v závislosti na počtu účastníků a datem podání žádosti.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání.

Možnosti ubytování s kompletním balíčkem:

České Budějovice 2 * Hotel
– 15 Eur / noc (pouze lůžko)
– 27 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)
– 35 Eur / noc (FB – snídaně + oběd + večeře)

 

České Budějovice 3* Hotel
– 35 Eur / noc (BB – snídaně)
– 45 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

České Budějovice 4* Hotel
– 45 Eur / noc (BB – snídaně)
– 59 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

Pension Rimini
– 27 Eur / noc (BB – snídaně)

Rimini 2 * Hotel
– 35 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

Rimini 3 * Hotel
– 45 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

Hotel Rimini 3 * Plus
– 49 Eur / noc (BB – snídaně)
– 59 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

Rimini 4 * Hotel
– 59 Eur / noc (BB – snídaně)
– 79 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

Pondělí 1. července 2019

Zkoušky na koncert
Diskusní vystoupení sborů účastnících se soutěže
Celý den: soutěž v katedrále sv. Mikuláše
Slavnostní zahájení ve středu historického náměstí České Budějovice

Úterý 2. července 2019

Zkouška
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Zkoušky se zahraničním dirigentem v katedrále sv. Mikuláše
Master class nebo recitals podle předběžných požadavků
Prohlídky a výlety *

Středa 3. července 2019

Zkouška
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Zkoušky se zahraničním dirigentem v katedrále sv. Illy a Panny Marie Panny Marie
Gala koncert zpěváků a sborů. Ocenění historického centra střediska Trgeboni na Masarykově náměstí.
Prohlídky a výlety Treboni.

Čtvrtek 4. července 2019

Prohlídky a výlety *
Odlet do Itálie

Pátek, 5. července 2019

Příjezd
Možné exkurze do Benátek za příplatek.

Sobota 6. července 2019

Zkoušky se zahraničním dirigentem
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Slavnostní zahájení v centrálním historickém náměstí v Rimini

Neděle 7. července 2019 – konec minimálního festivalového programu

Zkouška se zahraničním dirigentem
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Gala koncert zpěváků a sborů. Prezentace cen a grantů
V historickém centru letoviska
Prohlídky a výlety *
Noční odjezd na hranici nebo na letiště
Je možné objednat další dny (viz tabulka plného programu Možnost 1)

Známost s městem Shakespeare – Verona, kde se nachází nejstarší scéna v Evropě – Koloseum –
Exkurze do San Marína – ohromující scenérie a nakupování.
A více
* – Nepovinné výlety za příplatek.

Festivalový program – Variant 2
Minimální délka pobytu 4 noci v hotelu:
4 noci v České republice

Možnost Super - 193 Eur

Ubytování v České republice: Hotel 4 *: Hotel splňuje všechny požadavky na pohodlí. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit hotel 3 * plus, v blízkosti Budějovic nebo v centru. Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích. Pro manažery – dvoulůžkový pokoj.

Možnost Premium - 180 Eur

Ubytování v České republice: Hotel 3 *: Hotel splňuje všechny požadavky na pohodlí. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit hotel 3 * plus, v blízkosti Budějovic nebo v centru. Ubytování v 3-4 lůžkových pokojích. Pro manažery – dvoulůžkový pokoj.

Možnost Good - 140 Eur

Ubytování v České republice: Stravování 3 jídla denně (snídaně, obědy a večeře). Ubytování v domě mládeže v blokových pokojích (2 + 2) s vlastním příslušenstvím a lednicí na bloku. Kufry s prostornými výtahy se nacházejí vedle restaurace a koncertní síně. Místní diskotéky jsou určeny pouze účastníkům festivalu. Budova je obklopena tenisovými kurty, pěšími a cyklistickými stezkami. 500 metrů od budov je nádherný městský park (jeden z nejlepších v Evropě) s rybníky, staletými uličkami, joggingovými a cyklistickými stezkami. Bazén s fontánami a skluzavkami, travnatá pláž, která se nachází 10-15 minut chůze od domu mládeže.

Festivalový program – Variant 2

Kompletní kulturní balíček s relaxem – 9 nocí v hotelech:

9 nocí v České republice
Při objednávání tohoto balíčku slevy od 5% do 20%

v závislosti na počtu účastníků a datem podání žádosti.

Ceny jsou na vyžádání.

Možnosti ubytování s kompletním balíčkem:

České Budějovice 2 * hotel
– 15 Eur / noc (pouze lůžko)
– 27 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)
– 35 Eur / noc (FB – snídaně + oběd + večeře)

 

České Budějovice 3* Hotel
– 35 Eur / noc (BB – snídaně)
– 45 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

České Budějovice 4 * hotel
– 45 Eur / noc (BB – snídaně)
– 59 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

Neděle 30. června 2019

Příjezd
Zaregistrujte se.
Diskusní vystoupení sborů účastnících se soutěže
Prohlídky a výlety *

Pondělí 1. července 2019

Zkouška
Zkoušky na koncert
Diskusní vystoupení sborů účastnících se soutěže
Celý den: soutěž Katedrála sv. Mikuláše.
Slavnostní zahájení na centrálním historickém náměstí České Budějovice.

Úterý 2. července 2019

Zkouška
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Zkoušky se zahraničním dirigentem Katedrála sv. Mikuláše
Master class nebo sólo koncerty podle předkládaných žádostí.
Prohlídky a výlety *

Středa 3. července 2019

Zkouška
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Zkoušky se zahraničním dirigentem v katedrále sv. Iliy a sv. Marie
Gala koncert zpěváků a sborů. Prezentace cen v historickém centru rezortu Trgeboni na Masarykově náměstí.
Prohlídky a výlety do Treboni.

Čtvrtek 4. července 2019

Prohlídky a výlety *
Odchod

Lze objednat další dny (viz tabulka celého programu Možnost 2) * – Nepovinné výlety za příplatek.

Festivalový program – Varint 3

Minimální balíček na 4 noci v hotelech:

4 noci v Rimini

Možnost Super - 236 Eur

Ubytování v Rimini: Hotel 4 * nebo 3 * plus: 50-400 metrů od moře. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit 3 * hotel v blízkosti Rimini.

Možnost Premium - 180 Eur

Ubytování v Rimini: Hotel 3 *: 50-400 metrů od moře. Na požádání jsou k dispozici zkušební místnosti. Tato kategorie poskytuje 2 jídla denně (snídaně a večeře). V případě pozdního podání je možné nahradit 3 * hotel v blízkosti Rimini. 4-5 lůžkových pokojů s palandami. Manažeři jsou vybaveni dvoulůžkovým pokojem.

Možnost volba - 140 Eur

Ubytování v Rimini: 2 jídla denně (snídaně a oběd). Ubytování v domě mládeže v blokových místnostech (2 + 2); (2 + 3) s vybavením a na bloku. Budovy se nacházejí poblíž autobusové zastávky, odkud se můžete rychle dostat do centra Rimini. Budovy jsou v pěší vzdálenosti od moře (5-15 minut). Pokoje mají 3-4 až 5 lůžek se 2 palandami. Manažeři jsou vybaveni dvoulůžkovým pokojem.

Možnost Economy - 108 Eur

Ubytování v Rimini: Žádné jídlo. Ubytování v domě mládeže v blokových místnostech (2 + 2); (2 + 3) s vybavením a na bloku. Budovy se nacházejí poblíž autobusové zastávky, odkud se můžete rychle dostat do centra Rimini. Budovy jsou v pěší vzdálenosti od moře (5-15 minut). Pokoje mají 3-4 až 5 lůžek se 2 palandami. Manažeři jsou vybaveni dvoulůžkovým pokojem.

Festivalový program – Variant 3

Kompletní kulturní balíček s odpočinkem – 8 nocí v hotelu:

8 nocí v Rimini
Při objednávání tohoto balíčku slevy od 5% do 15%

v závislosti na počtu účastníků a datem podání žádosti.

Ceny jsou k dispozici na vyžádání.

Možnosti ubytování s kompletním balíčkem:

Pension Rimini
– 27 Eur / noc (BB – snídaně)

 

Rimini 2 * Hotel
– 35 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

Rimini 3 * Hotel
– 45 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

Hotel Rimini 3 * Plus
– 49 Eur / noc (BB – snídaně)
– 59 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

 

Rimini 4 * Hotel
– 59 Eur / noc (BB – snídaně)
– 79 Eur / noc (HB – snídaně + večeře)

Pátek, červenec 5, 2019

Další denní platba na stůl.

Příjezd
Možné exkurze do Benátek za příplatek.
Sobota 6. července 2019

check in
Zkoušky se zahraničním dirigentem
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory.
Slavnostní zahájení na centrálním historickém náměstí.

Neděle 7. července 2019

Zkouška se zahraničním dirigentem
Diskusní představení pro nezúčastněné sbory
Gala koncert zpěváků a sborů.
Prezentace cen a grantů v historickém centru resortu
Prohlídky a výlety *

Pondělí 8. července 2019

Master class nebo sólo koncerty podle předkládaných žádostí.
Prohlídka a výlet do San Marína.

Úterý 9. července 2019

Master class nebo recitals podle předběžných požadavků
Prohlídky a výlety *
Středa 10. července 2019 – konec minimálního festivalového programu

Odchod
Lze objednat další dny (viz tabulka celého programu Možnost 3) * – Nepovinné výlety za příplatek.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.