Jury dotyczące wokali i muzyki instrumentalnej

Jury >> Jury dotyczące wokali i muzyki instrumentalnej

Przewodniczący Jury Wokalno-Instrumentalnego

Jan Maria Dobrodinsky – profesor Wydziału Dyrygentury Chóralnej, kompozytor, dyrygent Akademii w Bratysławie. Uhonorowany dyrygent Filharmonii Bratysławskiej. Jest laureatem honorowej nagrody Ministra Kultury Republiki Czeskiej i Słowacji. Właściciel premium Bedrich Smetana. Członek zarządu Międzynarodowego Forum Młodzieży.

Jarmila Gadrabova – podczas swojej kariery twórczej współpracowała z różnymi zespołami muzycznymi: orkiestrą Puellarum Pragensis, Musica Bohemica, Prague Royal Orchestra. Z orkiestrą symfoniczną Dvoraka w latach 2001-2008 występowała na letnim festiwalu w Bad Gersfeld i koncertach muzyki barokowej. Z powodzeniem uczyła w szkołach muzycznych w Bystrici koło Hostynem, Chlomtse nad Cidlina i Pradze Gostevarje, a także ma specjalne techniki opracowane dla dorosłych. W 2018 r. Jarmila Gadrabova zaakceptowała ofertę nauczania w Międzynarodowym Konserwatorium w Pradze.

Adolf Melihar – działał jako korespondent Teatru Muzycznego Karlin i Chorus Master Opery Państwowej. Obecnie pracuje jako chórmistrz i asystent dyrygenta w Prague State Opera. Dyrektor artystyczny budynku świątynnego Pragi-Břevnova i często współpracuje z Praskim Chórem Kameralnym, zwłaszcza w badaniu klasycznych dzieł operowych.

Damir Basyrov – Ukończył z wyróżnieniem Państwowe Konserwatorium w Niżnym Nowogrodzie. W 2006 roku otrzymał medal państwowy za wybitny wkład w kulturę Federacji Rosyjskiej. Laureat międzynarodowych konkursów wokalnych: Karlowe Wary (Czechy), Ryga (Łotwa), Caltanisetta (Włochy).

David Lukash jest muzykiem, kompozytorem, dyrygentem. Szef orkiestry kameralnej Talić. W 2011 roku został dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Litomyšl. W 2015 roku współpracował z Czeską Orkiestrą Symfoniczną w Pradze.

David Cody – Reżyser, aktor, piosenkarz, gospodarz koncertów na festiwalach w Pradze, Cieplicach, w czeskich Budziejowicach.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.