Blossoming Czech Online

Termíny:

02.05 – 09.05.2021

Termín pro podání:

25.04.2021

Jak se zúčastnit:

Zde vyplňte krátkou přihlášku

Nominace:

CHOREOGRAFIE Kliknutím zobrazíte nominace a kategorie:

BALET

Choreografie využívající ke svému ztvárnění klasický balet a techniky. Mělo by se jednat o souznějící a jednotné dílo z autentického příběhu, tradiční choreografie, a kostýmů.

CONTEMPORARY / SOUČASNÝ TANEC

Choreografie, která kombinuje prvky několika žánrů tance včetně Modern Dance, Jazz Dance, Lyrical Dance či klasického baletu. Klade velký důraz na porozumění hudbě, rytmu, prostoru kolem tanečníka a na technické provedení, může zahrnovat témata a příběhy. Může dokonce zahrnovat cvičení jógy, pilates a bojových umění, stejně jako taneční techniky představené průkopníky moderny (Martha Graham, José Arcadio Limón, Lester Horton, Isadora Duncan). Využívá dynamiku, prostorové změny pohybu, výdrže, prudké skoky, švihy a uvolněné pády.

SCÉNICKÝ / VÝRAZOVÝ TANEC

Výrazový tanec /Scénický tanec je ten, který zahrnuje mimiku vyjadřující příběh (choreografii), nebo reflektuje hudbu (variace). Může tím pádem jít o téměř jakýkoliv styl tance na scéně, vzhledem k velké svobodě projevu v dnešní době.

Výrazový tanec vychází z gest a prožitku na jevišti. Důležitá složka tance je právě příběh.

JAZZ DANCE

Jazzový tanec může být tančen na populární hudbu, blues, rock nebo dokonce disko. Jazzový tanec je založen na polycentrickém pohybu a izolacích (tanečník může provádět nezávislý pohyb různých částí těla, např. pohyby hlavy, ramen, hrudníku, pánve, nohou a potom je různě spojit a kombinovat). Základem jazzového tance je charakteristické střídání momentu napětí a spontánního uvolnění celého těla. Dalšími pohybovými prvky jsou například skoky, piruety, pas de bourrée, chassé a další taneční kroky, jež mají své základy v baletu. Jazzový tanec je radostný, energický a živý typ tance. Hlavním účelem choreografie je bavit diváky.

DISCO

Disco dance je velmi rychlý a náročný tanec. Základem tance je rytmus hudby, podle které se řídí tanečník. Důraz je dáván na švih. Další náplní tance jsou i salta,výkopy,těžké otočka a další triky. Roli hraje nápadný kostým a prezentace.

DISCO SHOW

Choreografie nemusí být doprovázená skladbou pouze z disco hudby a nejde v ní jen o choreografii. Hodnotí se i výraz, kostýmy a make up,které vypovídají tématu dané skladby. Triky nejsou povinné.

STREET DANCE

Choreografie využívající taneční techniky a styly, jako:hip hop new style, hip hop old style,hype, funky, lockin’, poppin’, house, breakdance. Hudba nesmí obsahovat obscénní a vulgární texty.

LIDOVE, FOLKLORNÍ

Lidový tanec je umělecký, realistický odraz ze života lidu. Lidé skrze něj zábavnou formou vyjadřovali a vyjadřují zcela nenásilně a přirozeně své životní situace, národní povahu a tradice. Dochází zde zároveň k vyváženému spojení umělecké složky hudební, pohybové i výtvarné (kroje). Je možné použít pouze reprodukovanou hudbu. Živý hudební doprovod po dohodě, za speciálních podmínek.

STYLIZOVANÉ / CHARAKTERNÍ TANCE

Choreografie, která upravuje lidové /národní tance. Není kladen důraz na zachování autentičnosti původních forem a národních krojů.

IRISH STEP

Choreografie představující soutěžní irský tanec a show tance. Pro tanec je typické kontrolované, nikoli však strnulé, držení trupu, napnuté, u těla držené paže a rychlé a precizní pohyby nohou. Tančí se v měkkých botách (“soft shoes”) nebo tvrdých (stepových) botách (“hard shoes”).

STANDARD DANCE FORMATION
TANCE STANDARDNÍ

Standardní formace je směsí pěti mezinárodních standardních tanců: waltzu, tanga, valčíku, slowfoxu (neboli slowfoxtrotu) a quickstepu. Od všech párů se očekává, že budou dodržovat rytmus hudby a jejich pohyby budou co nejvíce v souladu. Synchroničnost je hlavním kritériem při bodováni.

LATIN DANCE FORMATION
TANCE LATINSKOAMERICKÉ

Latinskoamerická taneční formace je tvořena skupinou pěti mezinárodních latinskoamerických tanců: sambou, cha-chou, rumbou, paso doble a jivem.
Od všech párů se očekává, že budou dodržovat rytmus hudby a jejich pohyby budou co nejvíce v souladu. Synchroničnost je hlavním kritériem při bodováni.

CARIBBEAN MIX

Každý tanec má svůj jedinečný charakter a krásu pohybu, představuje tance tak, jak se tančí v Latinské Americe. Tanec má jasný rytmus, dynamický pohyb boků, který se snoubí s ladností trupu a rukou. Choreografie a formace za doprovodu latinskoamerické hudby představující směs několika tanců:Mambo American, Street Mambo, Salsa, Merengue, Bachata, Guapacha, Street Latino Dancing, Rueda, Reggaeton, Zouk, Kizomba / Latino Show

SHOW DANCE

Hlavním posláním showdance je zprostředkovat divákovi opravdovou podívanou, vyprávět mu příběh. V choreografii se může použít jakýkoliv taneční styl, rekvizity a kulisy.

AEROBIC DANCE /FUNK

Dance aerobic je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku. Je obohacen o taneční prvky, ty do sestav vnášejí složitější choreografii. Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku. Mohou být zpracována různá témata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat. Rekvizity a pomůcky jsou povoleny.

CHEER DANCE / POM – PON

Choreografie, kdy se využívá pom-pon. Všechny druhy akrobatických a gymnastických prvků jsou povoleny. Není povoleno salto vpřed a vzad z místa. Skladba může obsahovat: převal na zemi, převal přes záda, přemet stranou (hvězda), most s dopomocí, stoj na rukou s oporou, rozštěp čelní, boční, placka, přemety vpřed a vzad, fliky, araby a šprajcka. Akrobatické prvky nesmí přesahovat více jak 35% času choreografie. Při pádu musí být pom – pom ihned zvednut. Velikost skupiny není důvodem pro nízké nebo vysoké hodnocení.

MAŽORETKY / BATON TWIRLING

Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). V choreografické kompozici s náčiním baton musí být zařazena sekvence taktů s klasickým mažoretkovým krokem.

Výkonnostní kategorie:

Začátečníci:
Začínající tanečníci, kteří zkouší první soutěže (taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj).

Hobby:
Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj., jejichž členové nebo formace (choreografie) se nezúčastnili žádných postupových soutěží. Nebo tanečníci, kteří zkouší například regionální kola, neumisťují se na medailových příčkách a nepostupují.

Profi:
Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj., jejichž členové nebo formace se zúčastnili postupových soutěží. Pokročilí, kteří jezdí jak na postupové, tak pohárové soutěže

Věkové kategorie:

MINI / BABY 3-5 let
DĚTI / KIDS 6-9 let
JUNIOŘI / JUNIOR 10-12 let
TEENAGERY / TEEN 13-15 let
ELITE 16-19 let
ADULT 20-25 let
SENIOR 25 let +
MIXED GROUP

Délka Choreografie:

Sólo
POČET TANEČNÍKŮ: 1
DÉLKA CHOREOGRAFIE: max. 2:45

Duo/Trio
POČET TANEČNÍKŮ: 2 / 3
DÉLKA CHOREOGRAFIE: max. 3:00

Malé formace
POČET TANEČNÍKŮ: 4-10
DÉLKA CHOREOGRAFIE: max. 4:00

Formace
POČET TANEČNÍKŮ: 11-25
DÉLKA CHOREOGRAFIE: max. 5:00

Production
POČET TANEČNÍKŮ: 25
DÉLKA CHOREOGRAFIE: max. 8:00

ORCHESTRY a INSTRUMENTÁLNÍ SOUBORY Kliknutím zobrazíte nominace a kategorie:

 • Orchestry a soubory;
 • Klavír (sólo, malé vzdělání do 4 osob);
 • Strunné nástroje a různé nástroje (sólo, malé formace);
 • Dechové nástroje (sólové, malé formace), orchestry a soubory;
 • Perkuse (sólo, malé formace), orchestry a soubory;
 • Lidové nástroje (sólo, malé formace);
 • Jazzové orchestry a soubory;
 • Lidové orchestry a soubory;
 • Smíšené orchestry a soubory;
 • Vokální a instrumentální orchestry a soubory;

Věkové skupiny:

 • 6-9 let
 • 10-12 let
 • 13-15 let
 • 16-19 let
 • 20-25 let
 • 25 a více let
 • smíšená věková kategorie

Požadavky na nominaci Orchestry a instrumentální soubory:

Sólisté – instrumentalisté představují jedno umělecké dílo dlouhé až 4 minuty, soubory až 7 minut.

Kritéria pro hodnocení:

 • Kreativní dovednosti: držení nástroje, čistota zvuku, technika, rytmus, dynamika;
 • Složitost repertoáru;
 • Scénické umění (kostým, rekvizity, kultura představení);
 • Vyvážení zvuku (pro orchestry);
 • Umělecké vystoupení.

SBORNÍKY a VOKÁLNÍ SOUBORY Kliknutím zobrazíte nominace a kategorie:

 • Předškolní sbory
 • Dětské sbory do 12 let
 • Dětské sbory do 16 let
 • Mládežnické sbory do 21 let (soprán, alt)
 • Mládežnické sbory do 28 let (soprán, alt, tenor, bas)
 • Vokální jazz, spirituály, gospel a cappella
 • Folklór a cappella
 • Duchovní hudba a cappella
 • Smíšené sbory (instruktážní a amatérské)
 • Dámské sbory (instruktážní a amatérské)
 • Mužské sbory (instruktážní a amatérské)

  Věkové skupiny:

  • 6-9 let
  • 10-12 let
  • 13-15 let
  • 16-19 let
  • 20-25 let
  • 25 a více let
  • smíšená věková kategorie

  Vokály (sólisté, duety, soubory):

  popové vokály, jazzový zpěv, akademické vokály, lidové vokály (včetně folklóru a etnografie), umělecká píseň. Nahrávané nebo živé doprovodné vokály pro sólisty jsou povoleny. V lidových a akademických vokálech je povoleno použití zvukového záznamu.

  Výkonnostní program:

  Pro sólisty, duety, tria, soubory: skladba by neměla přesáhnout 5 minut.

  Pro sbory: festivalový program představení sboru nesmí překročit 10 minut čistého zvuku a musí mít alespoň 50% a cappella.

  Kritéria pro hodnocení:

  Hlasová data;
  Intonace;
  Sborový zvuk;
  Odpovídající hudební notace;
  Obecný umělecký dojem.

FOLKLÓR a STYLIZACE Kliknutím zobrazíte nominace a kategorie:

 • Lidový tanec (scénický lidový tanec, světové národní tance);
 • Lidová píseň (sólo, duety, sbory);
 • Lidové vokální soubory
 • Lidové nástroje (sólo, malé skladby);
 • Lidové orchestry a soubory
 • Lidové smíšené soubory
 • Lidové divadlo

Věkové skupiny:

 • 6-9 let
 • 10-12 let
 • 13-15 let
 • 16-19 let
 • 20-25 let
 • 25 a více let
 • smíšená věková kategorie

Kritéria folklórního tance

Účastníci představí 1 představení o délce ne více než 4 minuty:

výkonová technika;

Složení a inscenace díla;

Korespondence s repertoárem, s přihlédnutím k věkové kategorii;

Kostýmy a dekorace;

scénické umění (plastika, kostým, rekvizity, prezentace kultury);

Konzistence hudby a choreografie;

Umělecký obraz

V lidovém tanci: uchovávání a předávání tradic tanečního regionu.

Kritéria folklórních písní, souborů, smíšených souborů

Účastníci představí jedno představení o délce ne více než 4 minuty

Hlasová data;

intonace;

sborový zvuk;

shoda hudebního zápisu;

obecné umělecké zázemí

zachování a předávání tradic regionu.

Vyvážení zvuku (pro orchestry a smíšené skupiny);

Složitost repertoáru;

Umělecké vystoupení

 

Kritérium Folklórní divadlo

Účastníci představí 1 kus v délce ne více než 4 minuty.

Hlasová data;

intonace;

shoda hudebního zápisu;

obecný umělecký dojem

Repertoár odpovídající věku umělce

Divadlo (plasticita, prezentace kultury, rekvizity);

Zachování a správné předávání tradic regionu.

Harmonogram:

02.05.2021

Instrumentální součást festivalu.

03.05.2021

Vokální část festivalu.

04.05.2021

Slavnostní předávání nominací na hudbu a vokály. Živé online vysílání + setkání ZOOM s vedoucími skupin.

06.05.2021

První den choreografického festivalu.

07.05.2021

Druhý den choreografického festivalu.

08-09.05.2021

Slavnostní předávání choreografických nominací. Živé online vysílání + setkání ZOOM s vedoucími skupin.

Podrobný harmonogram:

Kliknutím sem zobrazíte podrobný harmonogram:

02.05.21 den hudebního festivalu

Pozdravy poroty a přenos z vystoupení hudební části festivalu.

Porota hodnotí výkony. Analýza výkonu každého týmu porotou bude zaslána poštou.

 

03.05.21 den vokálního festivalu

Pozdravy poroty a přenosy čísel vokální části festivalu.

Porota hodnotí výkony. Analýza výkonu každého týmu porotou bude zaslána poštou.

 

04.05.21 odměňující hudebníky a zpěváky

Setkání všech vedoucích skupin a členů poroty v ZOOM. Komunikace mezi členy poroty a vedoucími. Předávání diplomů vítězům hudebních a vokálních nominací.

 

06.05.21 první den choreografického festivalu

Pozdravy poroty a přenosy choreografické části festivalu.

Porota hodnotí výkony. Analýza výkonu každého týmu porotou bude zaslána poštou.

Nominace:

Klasický tanec (akademický balet, moderní balet),
Současný tanec (současný, jazz, estráda, pop dance, show dance, kabaret, retro styl),
Stylizace lidového tance

 

07.05.21 druhý den choreografického festivalu

Pozdravy poroty a přenosy choreografické části festivalu.

Porota hodnotí výkony. Analýza výkonu každého týmu porotou bude zaslána poštou.

Nominace:

Pouliční tanec: hip hop nový styl, hip hop starý styl, humbuk, funky, lockin ‚, poppin‘, house, breakdance.
Disco show

08.05.21

Setkání všech vedoucích skupin a členů poroty v ZOOM. Komunikace mezi členy poroty a vedoucími. Předání diplomů vítězům prvního choreografického dne.

09.05.21

Setkání všech vedoucích skupin a členů poroty v ZOOM. Komunikace mezi členy poroty a vedoucími. Předání diplomů vítězům druhého choreografického dne.

Ocenění a ceny:

Granty a diplomy
Granty od 200 do 2500 eur

pro festivaly:

 • v Disneyland Paris na festival „Sympathy of Europarks“
 • na výletních lodích na festivaly „World of Youth“

na prvním, druhém a třetím místě rozhodnutím poroty.

 

1 noc a 2 dny v Disneylandu v Paříži ZDARMA

Nejlepší skupina ze všech nominací a kategorií

Startovné:

až 10 účinkujících ve skupině

15 euro / účastník

až 21 účinkujících ve skupině

12 euro / účastník

až 42 účinkujících ve skupině

10 euro / účastník

42 a více účinkujících ve skupině

8 euro / účastník

Solo, Duet, až 5 účinkujících ve skupině

20 euro na osobu

Přihlásit se

Blooming Czech Republic Online 2021

Vaše jméno týmu, skupiny / jméno sólistu:
Jméno osoby, která se přihlásila:
Kolik účinkujících je ve vaší skupině:
Nominace (můžete si vybrat několik):
Věková kategorie (můžete si vybrat několik):
Země:
Město:
Telefon:
E-mail:
Vaše webová stránka / Facebook / Instagram (volitelně):
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.